page title icon Ännu ett skräddarsytt kvalitetssystem för GBV

Ännu ett skräddarsytt kvalitetssystem för GBV

MRF respektive SFVF har förhandlat fram medlemspris för kvalitetsledningssystemet KlarOK.

Ledningssystemet, som är skräddarsytt för bilverkstäder, gör det interna och administrativa arbetet med Godkänd Bilverkstad så mycket enklare. Här finns underlag, mallar och instruktioner, för de planer och dokument som det ställs krav på i Godkänd Bilverkstad.

– Många bilverkstäder är bättre på annat än pappersarbete, så vi förstår hur verkstäderna tänker. Lägg därtill rädslan för kostnaden att ha en konsult att hålla i handen så förstår ni vilken utgångspunkt vi har haft för KlarOK, inleder Karoline Olsson, kvalitetsansvarig och den som tillsammans med Markus Englund, skapat systemet.

–  Det handlar om att enkelt, pedagogiskt skapa ordning och reda på den lilla, medelstora verkstaden eller verkstaden med en äldre ägare som har allt i huvudet, fortsätter Karoline som har bred erfarenhet av kvalitetsarbete i flera branscher – däribland bygg.

Även de av styrgruppen godkända företagen EcoTech, QEM och Real Consulting har kvalitets- eller andra ledningssystem som stöder Godkänd Bilverkstad i sitt erbjudande.

KlarOK lanserades strax innan påsk och hittills har 260 verkstäder abonnerat och aktiverat kvalitetsledningssystemet.

Bilden: KlarOK är ett branschanpassat kvalitetsledningssystem framtaget av Markus Englund och Karoline Olsson.