page title icon Ännu starkare tillväxt för GBV

Ännu starkare tillväxt för GBV

En ökning med flera hundra procent av verkstäder som klarat årlig kontroll för Godkänd Bilverkstad. Pandemin, till trots, blir 2020 ett bra år för GBV.

Nu har 700 verkstäder ett intyg på att de uppfyller det som broschyren föreskriver för att man ska kunna vara en professionell servicegivare, klarat den årliga kontrollen. 

– Vi har 30 procent av uppskattningsvis 2100 möjliga verkstäder med i GBV vilket är väldigt bra, menar MRF:s Joachim Due-Boje, som tillsammans med SFVF:s Ulf Stefansson utgör styrgruppen för branschstandarden.

Jocke vill inte ta ut någon seger i förhand, att alla verkstäder som tänkas kan vara med också är med.

– Men vi är på väg. GBV är en viktig signal till bilägarna och lagstiftarna, därför är kravet för att kunna bli en GBV-verkstad att låta sig utsättas för externa stickprov. Det är ett av de viktigaste kraven som vi överenskom med Konsumentverket, allt för att vara transparenta gentemot konsumenterna. En hel del idag icke GBV-verkstäder har externa stickprov också. Skillnaden är dem som inte har det, säger han och tillägger att standarden säkerställer fackmässighet på verkstaden och att företaget agerar sunt.

SFVF:s Bosse Ericsson håller med Jocke om att 2020 kan läggas till handlingarna som ett bra år för GBV.

– Hade vi inte haft pandemin och de restriktioner som medfört konsekvenser enda ner på mekanikernivå, hade vi förmodligen haft ytterligare ett antal verkstäder anslutna, konstaterar han.

Han berättar att GBV kommer att intensifiera arbetet med att få fler större verkstäder att ansluta sig till standarden.

– Det är kedjorna och framför allt Autoexperten och Mekonomen som hittills dominerar bland de godkända verkstäderna, konstaterar Bosse.

– GBV är ett samarbete mellan SFVF och MRF, men bara för att man är stor eller har en blå eller röd skylt på taket, så innebär det inte att man kan stå utanför. Sammantaget handlar det om branschens förtroende bland konsumenterna och konsumentskydd, något som vi arbetar gemensamt för så väl stor som liten verkstad, MRF som SFVF, förklarar han.

Precis som Jocke vil även Bosse framhålla att GBV är ett intyg på fackmässighet och att företaget är sunt. Det är en konkurrensfördel.

– Intressant är att allt fler kommuner numer ställer krav på GBV vid offentliga upphandlingar enligt LOU. Jag tror att detta är väldigt viktigt skäl för att gå med i GBV, säger han.

I juni passerades 500 verkstäder, i november 600 och i december 700.