page title icon Är ni med på GBV-resan? Mindre än 80 dagar kvar!

Är ni med på GBV-resan? Mindre än 80 dagar kvar!

Ulf Stefansson och Joachim Due-Boje kan se hur allt fler verkstäder både påbörjar kontrollarbetet och klarar den årliga kontrollen.

I överenskommelsen med Konsumentverket har branschen lovat att så många verkstäder som möjligt ska vara i gång med sitt kvalitetsarbete och uppstartade med kravstandarden i Godkänd Bilverkstad senast 31 december i år. Allt för att kunna visa konsumenterna att de ska kunna lita på en godkänd bilverkstad.

– Lyckas det, undviker vi en lagstiftning för att få reparera bilar, säger MRF:s Joachim Due-Boje och SFVF:s Ulf Stefansson.

Stämmer allt, är cirka 800 verkstäder, företrädesvis inom de stora verkstadskedjorna på väg in i kvalitetsstandarden. Även VW Group är på ”g” med sina auktoriserade verkstäder, medan Volvo-ledet jobbar på med frågan.

– Att avvakta är inte bra, utan det är bara att bestämma sig, menar Joachim Due-Boje och tillägger lagstiftningsalternativet inte är något alternativ för branschen eftersom det är både ett underbetyg och framför allt dyrt med lagstadgade krav och kontroller. 

Förmodligen skulle då Swedac få uppgiften att se till att kontroller utförs på Sveriges bilverkstäder. 

– Alla verkstäder som släcker tvåor efter en bilbesiktning vet att bara den årliga kontrollen på ”släcka tvåor ackrediteringen” tar ungefär en dag i anspråk. Då kan man fundera på vad det skulle ta att kontrollera en hel verkstad? Sedan tillkommer all administration som krävs, förklarar Jocke.

Han säger också att de småverkstäder som hittills klarat årlig kontroll inte sett några svårigheter med att göra det, utan snarare upplevt att verksamheten lyft sig både ett och två snäpp.

– De har förbättrat sin konkurrenskraft, konstaterar Jocke.

Styrgruppen för Godkänd Bilverkstad har kvartalsvis avstämning med Gabriella Fenger-Krog på Konsumentverket, hittills gillar hon det vi redovisar, berättar Jocke.

Ulf Stefansson berättar att även en avstämning med finansdepartementet, som äger de konsumenträttsliga frågorna, ligger i pipeline för styrgruppen.

– Vi vet att de passivt följer vårt arbete med en självreglering framför lagstiftning. Branschen har gemensamt lovat att på egen hand stärka konsumenttryggheten, istället för genom hård lagstiftning, vid bilservice, säger han.

Jocke och Ulf menar att Godkänd Bilverkstad inte är någon ”rocket science”, utan handlar om att ha ordning och reda på sina papper och verksamhet.

– Egentligen handlar det om att följa de lagar, regler och branschöverenskommelser som en bilverkstadsverksamhet redan omfattas av och ingenting mer. Kalla Godkänd Bilverkstad för körkort för att driva bilverkstad, avslutar de.