page title icon Autoexperten Bilverkstad = Godkänd Bilverkstad

Autoexperten Bilverkstad = Godkänd Bilverkstad

Med cirka 430 verkstäder ackrediterade är Autoexperten Bilverkstad ett av landets mest omfattande verkstadskoncept.

Henrik Ivarsson från nämndmötet.

Som den del av ackrediteringen och affärsvillkoren är krav på att den anslutna verkstaden ska uppfylla kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad.

– Vi är också övertygade om att införandet av Godkänd Bilverkstad kommer att höja kvaliteten på våra verkstäder, samt att kunder över tid kommer att söka sig till de verkstäder som är godkända enligt kvalitetsstandarden, säger Henrik Ivarsson, produktchef på KG Knutsson som äger verkstadskonceptet Autoexperten.

– Vi ser positivt på branschens gemensamma kvalitetsarbete enligt Godkänd Bilverkstad. Det är dock viktigt att det fortsatta kvalitetsarbetet görs på ett sådant sätt att våra verkstäder känner det meningsfullt och att branschkraven inte blir uppfattade som alltför byråkratiska och krångliga, fortsätter han.

Henrik Ivarsson är även ledamot i den branschnämnd som leder arbetet med Godkänd Bilverkstäder.