page title icon Bil & Husvagnsservice – Godkänd Bilverkstad lyfter omsättningen

Bil & Husvagnsservice, Hässleholm:

Godkänd Bilverkstad lyfter omsättningen

Godkänd Bilverkstad är en billig investering för en verkstad, man får snabbt igen kostnaderna och det lilla administrativa arbetet som det kan innebära! Det menar David Storm, ägare av allbilverkstaden, MekoPartnern, Bil & Husvagnsservice i Hässleholm. 

– Det lönar sig att investera i företaget, Godkänd Bilverkstad har redan gett 200 000–300 000 mer i omsättning för oss, förklarar David.

Att gå med kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad var ett enkelt val, enligt David Storm.

Redan när han tog över verkstaden 2013 har ordning och reda varit en ledstjärna för honom och verksamheten. Därför var steget till att klara årlig kontroll för Godkänd Bilverkstad inte särskilt långt att ta.

– När jag tog över verkstaden ville jag ha ordning och reda på allt, samt se till att följa de lagar och regler som verksamheten omfattas av. Det var innan Godkänd Bilverkstad var på tal, så tanken var att vi skulle ISO-certifiera oss, berättar David och fortsätter:

– Just frågorna om arbetsgivaransvar hade vi ordning på eftersom vi har kollektivavtal. Det andra har inte heller varit något större besvär att få till.

David berättar att han har en äldre och icke i motorbranschen verksam mentor som bollplank sedan han tog över verkstaden för sex år sedan. 

– Det är en stor tillgång när strategiska beslut ska tas, menar han. 

För arbetet med att kvala in till Godkänd Bilverkstad har han och verkstadschefen Stefan Lilienberg haft hjälp av en annan rutinerad kraft – Ann-Kristin Johnsson, en ”senior” som tidigare bland annat arbetat med handlingsplaner inom skolan.

– Det mesta var klart, säg att vi hängde på låset när Godkänd Bilverkstad kom, säger Ann-Kristin och berömmer Davids Storms höga ambitionsnivå för företaget och det starka kundfokus som präglar hans ledarskap och beslutsförmåga.

– Vi lyssnar till våra kunder, bilreparationer är en förtroendebransch, har de inte varit här tidigare undrar vi varför de valt oss. Hos många nya kunder är Godkänd Bilverkstad ett skäl till deras val av verkstad, avslutar David Storm.

Bild: Ann-Kristin Johnsson, David Storm och Stefan Lilienberg, Bil & Husvagnsservice, Hässleholm.