page title icon ”De som halkar efter har inte en chans”

”De som halkar efter har inte en chans”

För Kenneth Klasson på Kenneths Bilteknik är det viktigt att ha en tanke kring det man gör och därför var det självklart att gå med i Godkänd Bilverkstad.

– Godkänd Bilverkstad är ett fantastiskt sätt att marknadsföra oss tillsammans. Vi måste få med alla på banan snarast, de som halkar efter kommer inte att ha en chans att vara med och konkurrera.

Kenneths Bilteknik startade 1995 av Kenneth Klasson. Sakta men säkert byggde han upp sin verksamhet, anslöt sig så småningom till Mekonomen, men sökte större frihet och hittade ett i hans tycke bättre samarbetet med Bosch Car Service. Sedan januari 2020 är Kenneths Bilteknik även medlemmar i Godkänd Bilverkstad.

– Jag är omtalad i branschen och har kämpat i 30 år för ordning och reda i branschen. Jag har även själv anpassat olika ISO-certifieringar för verkstadsbranschen och varit med i olika kvalitetsprojekt sedan femton år tillbaka.

Därför tycker Kenneth Klasson att Godkänd Bilverkstad fyller en mycket viktig funktion genom att tillhandahålla ett kvalitetssäkringssystem som är helt anpassat efter verkstadsbranschen med en tydlig manual som är enkel att följa.

– De har sållat ut det som är viktigt för oss i branschen och vilka krav som ställs på dig som arbetsgivare när det gäller arbetsmiljö, kvalitets- och miljöstandard. Samtidigt får man stöttning under hela processen vilket är viktigt för dem som tycker detta är omständligt. Men det är också flexibelt och det går att finslipa och lägga till egna punkter för att anpassa till den egna verksamheten.

Kenneth som arbetat mot detta i många år tyckte att processen att gå med i GBV gick väldigt smidigt.

– Visst det tar en del tid och kostar pengar men alla tjänar på det i längden eftersom man lär sig bli effektivare samtidigt som kvaliteten på arbetet höjs. Det blir win-win för alla, både för verkstäderna och kunderna.

För Kenneths Bilteknik är det självklart att följa uppställda standarder och vedertagna förlopp för att leverera den bästa lösningen för kunden. Regelbundna kvalitetskontroller säkerställer att standarder upprätthålls och lägger grunden för det fortsatta förbättringsarbetet med särskild tonvikt på utbildning och kompetens.

– Allt dokumenteras och det blir en trygghet för kunden att kunna lita på att jobbet är rätt utfört. Vi jobbar med stora pengavärden och en gemensam kvalitetsstandard över hela linjen minskar antalet reklamationer och förhindrar att kunden kommer i kläm i slutändan. Det behövs en upprensning i branschen för att få bort alla oseriösa aktörer till förmån för oss som satsar seriöst.

Enligt Kenneth kan man inte vänta på lagkrav utan han tycker att alla bör gå med i Godkänd Bilverkstad snarast.– Det är bättre att leda utvecklingen än att låta sig ledas. Dessutom blir tekniken i bilarna alltmer avancerad vilket ställer allt högre krav på verkstäderna. Ska man ha en chans att överleva i framtiden måste man in i systemet nu, säger Kenneth Klasson.