page title icon DEKRA:s kontroller godkända för Godkänd Bilverkstad

DEKRA:s kontroller godkända för Godkänd Bilverkstad

DEKRA är nytt kontrollföretag för Godkänd Bilverkstad. Det innebär att de verkstäder som redan i dag är anslutna till deras kvalitetskoncept DVK, DEKRA Verkstadskvalitet – som bygger på opartiska stickprovskontroller av utfört verkstadsarbete – får tillgodoräkna sig kontrollerna för Godkänd Bilverkstad.

– Vårt DVK innebär att verkstäderna får minst fem kontroller per mekaniker och år av oss. DVK omfattar verkstadsarbeten
inom service, allmän reparationer och även skador. Dock innefattar inte skadeverkstäder av GBV i nuläget av vadjag förstått, säger Frank Schubert, VD DEKRA Quality Management och fortsätter:

– Vårt erbjudande att även vara en del av GBV riktar sig därför till de verkstäder som valt vårt DVK-koncept. Med DVK så får verkstäderna även en god uppföljning av allmän tillståndet i verkstaden inom olika områden av verksamheten.

Frank Schubert framhåller styrkan, konkurrensfördelen med externa kvalitetskontroller och uppföljningen av dem. Det ger verkstaden en helhetsbild som han tror är till praktisk nytta i ett kontinuerligt kvalitetsarbete, säger han och framhåller nyttan med externa kvalitetsuppföljningar.

– Oavsett om verkstaden haft extern och opartisk kontroll tidigare eller ej, så tror jag att de flesta verkstäder får en del ”aha-upplevelser” i början av vår kontakt. Vilket gör att personal och ansvariga snabbt ser nyttan med en extern samarbetspartner för kontroll, berättar Frank.

Efter varje kontroll så gör DEKRA:s medarbetare en återkoppling med verkstaden och dess personal för att stämma av resultatet ochför att få en bekräftelse på att det är en enighet kring bedömningarna.

– Sedan får givetvis våra verkstäder tillgång till vår DEKRA-portal där deras resultat enkelt och översiktligt visas, och ger verkstaden ett fungerande arbetsunderlag för sin kvalitetsutveckling, avslutar Frank Schubert på DEKRA.

Organisationerna bakom Godkänd Bilverkstad, MRF och SFVF, välkomnar DEKRA som nytt kontrollföretag.

Bild: DEKRA är nu godkänt kontrollföretag. Fr v: Johan Hultman, Frank Schubert, båda DEKRA, och Joachim Due-Boje, Godkänd Bilverkstad och MRF.