page title icon ”En nyttig process att ta sig igenom”

”En nyttig process att ta sig igenom”

Bildeve i Helsingborg blev den första Volvo-verkstaden som klarade årlig kontroll för kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad.

– Det känns jättekul! Det var inget mål i sig att vara först men det var roligt att det blev så, säger Dennis Mårtensson, servicemarknadschef.

Bildeve grundades redan 1920 och blev den första återförsäljaren för Volvo när de började producera bilar 1927, vilket gör Bildeve till världens äldsta Volvohandlare.

I dagsläget finns Bildeve på tre orter i Helsingborg, Landskrona och Höganäs. Huvudanläggningen i Helsingborg på tre våningar renoverades och nyinvigdes 2015.

– Som Volvohandlare arbetar vi i Volvohandelns gemensamma kvalitetsledningssystem men har valt att skriva om och anpassa det väldigt mycket för oss lokalt, säger Dennis Mårtensson. 

När Bildeve gick in i Godkänd Bilverkstad 2018 bestämde de sig för att säkerställa sitt kvalitetsarbete från grunden.

– Det ligger så klart en hel del arbete bakom och det är mycket som ska på plats men det har varit en nyttig process. Vår skadechef och verkstadschef har gått igenom allting tillsammans för att kunna applicera det vi lärt oss på verksamheten och identifiera det vi saknade samt sådant vi behövde komplettera.

Dennis Mårtensson på Bildeve ser positivt på Godkänd Bilverkstad som en lägsta kvalitetsnivå för verkstäder men skulle gärna se höjda krav på vissa punkter.

– Jag tycker att man ska lägga större vikt vid kontroll i produktionen liknande hur man arbetar på skadeverkstaden. Då kan man förebygga misstagen och lära sig vid källan. Det kostar att göra fel och det tycker jag att man missar många gånger när man pratar kvalitet så kontrollen för det borde utvecklas ytterligare.

Den årliga kontrollen för Bildeve genomfördes av Real Consulting.

– Det fungerade bra, de förstår verksamheten och gick igenom allt tillsammans med vår skadechef och verkstadschef under två dagar. Kontrollen blir ett väldigt bra utbildningstillfälle för oss där vi försöker tänka efter och tänka om i varje steg av processen för att utmana oss ytterligare.