page title icon Fem kontrollföretag godkända för GBV

Fem kontrollföretag godkända för GBV

Hittills är fem kontrollföretag klara för att få utföra årlig kontroll av Godkänd Bilverkstad. Dessa är Branschkontroll, FR2000, Kontrollerad Bilverkstad samt Qvalify.

Qvalify är ett etablerat certifieringsorgan som nu ser fram mot att utföra granskning enligt Godkänd Bilverkstad. De är ackrediterade för att utföra certifieringar enligt bland annat ISO9001, ISO14001, OHAS 18001, FR2000 med flera standardiseringsnormer.

– Vi ser fram mot att revidera enligt den nya standarden. Vi har stor erfarenhet av att granska olika ledningssystem hos bilverkstäder, så detta blir uppdrag som passar vår kompetens mycket väl, säger Qvalifys Peter Landin i ett pressmeddelande.

Han förklarar vidare att företaget är redo för att vägleda verkstäderna i sitt arbete med kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad.

Peter Landin, Qualify.

– Innan verkstäderna är klara för slutkontroll av Qvalify ska de först genomföra minst fyra dokumenterade ledningsmöten kring kvalitetsstandarden med all verkstadspersonal, säger Peter och tillägger att varje mekaniker dessutom ska omfattas av stickprovskontroller under en tolvmånadersperiod. Något som ska ske löpande för godkända bilverkstäder.

Eftersom Qvalify även utför revision enligt flera ISO-standarder samt FR2000, som är vanligt förekommande ledningssystem bland många verkstäder, finns stora samordningsvinster menar Peter Landin. Qvalify är även verksamt inom områdena oberoende granskning och kompetensutveckling.

Företaget har sitt huvudkontor i Jönköping, men även filialer i Stockholm och Göteborg.

Här hittar du godkända kontrollföretag.