page title icon Hög tid att påbörja det interna arbetet med Godkänd Bilverkstad

Hög tid att påbörja det interna arbetet med Godkänd Bilverkstad

Det är hög tid att planera om man ska bli en Godkänd Bilverkstad.Om 14 månader ska de verkstäder som är medlemmar i MRF eller SFVF minst vara igång med det interna kontrollarbetet. För dem är kvalitetsstandarden en del av medlemsförbindelsen.

Här följer en liten tågordning och några informativa tips på vägen att bli en Godkänd Bilverkstad. (All information finns på Godkänd Bilverkstads hemsida.)

– Ladda ner och läs den beskrivande och styrande broschyren för Godkänd Bilverkstad

– Etablera kontakt med något av de kontrollföretag som är godkända för årlig kontroll

– Planera för personalmöten, minst 4 dokumenterade per år

– Planera för stickprovskontroller, 5 per mekaniker/år

– Förbered verkstaden för avvikelserapportering

– Är du igång, gör klart för årlig kontroll av externt och godkänt kontrollföretag

Från MRF:s och SFVF:s sida påpekas också att kostnaden för Godkänd Bilverkstaden är en bråkdel jämfört med lagstiftning, reglering, med myndighetskontroll genom Swedac. Enligt MRF:s och SFVF:s beräkningar skulle den vara ungefär tre gånger så hög per arbetsorder/faktura jämfört med självreglering enligt Godkänd Bilverkstad.