page title icon Informationsbrev och nyheter GBV hösten 2022

Godkänd bilverkstad

Informationsbrev och nyheter GBV hösten 2022

Under covidpandemin gick vi ut med information hur förlängningen av årlig kontroll skulle hanteras. Beroende på hur pandemin utvecklades var vi tvungna på att flytta fram årlig kontroll vid några tillfällen. I många fall löste kontrollföretagen genomförandet av årliga kontroller i samråd med verkstäderna. Med detta brev vill vi informera om kommande nyheter. Årlig kontroll löper på med max tolvmånadersintervall, från och med årsskiftet 2022/2023 med nedanstående alternativ. Det vill säga; vi tar bort de plus minus 90 dagarna för årlig kontroll.

Standards från huvudman
Verkstäder som har krav på standards från sin generalagent eller importör (huvudman) som speglar GBV standards, samt har en årlig granskning av oberoende part varje år, kommer inte att behöva utföra årlig GBV kontroll. I de flesta fall har de högre krav än GBV, det finns inget som höjer kvalitén genom att utföra ”dubbelkontroll” för dem. Verkstäder som inte har ovanstående krav från sin huvudman, gäller årlig kontroll av GBV standards för att behålla eller få GBV märket. Godkända standards kommer att publiceras löpande på GBV:s hemsida.

Externa stickprov
Från och med 2023-01-01 kommer antal externa stickprov på utförda mekanikerarbeten begränsas till max 40 externa per anläggning, oavsett hur många tekniker som arbetar i anläggningen. Detta för att hålla ner externa kostnader på stora verkstäder, för en mindre verkstad gäller GBV standarden på stickprov. Stickproven ska göras med ovanstående årsintervall.

Multisite godkännanden
Verkstäder som har samarbetsavtal med kedjor/generalagent/importör, ges möjlighet till GBV med så kallade multisite godkännanden som vi informerade om i december 2021.Det vill säga; en kontroll på huvudföretaget varje år, samt externa årliga kontroller på minst 10 procent av de verkstäder som ligger under multisitelösningen, varje år. Resterande anläggningar ska kontrolleras genom intern revision en gång per år. Om någon verkstad ska ansluta sig till en befintlig multisitelösning krävs en årlig kontroll på den verkstaden första året. Stickproven är gäller som ovan för alla verkstäder.

Multisitelösning
En multisitelösning inom Godkänd Bilverkstad innebär att generalagenten/importören/kedjans ledningssystem på förhand är godkänt av nämnden för Godkänd Bilverkstad. Ledningssystemet ska minst omfatta styrning och kontroll av verksamhetens samtliga verkstäder vad avser kraven i Godkänd Bilverkstad och ett säkerställande att alla verkstäder arbetar likvärdigt. Det ställs även krav på att samtliga verkstäder intern revideras årligen. Exempel på ledningssystem för multisite kan vara; Ett eget av GBV godkänt centralt ledningssystem eller en ackrediterad certifiering enligt ISO 9001, 14001 samt 45001 eller FR2000

Sveriges kommuner
Många av Sveriges kommuner har GBV standards som krav i sina offentliga upphandlingar, viktigt att tänka på för verkstäder och handlare, hittills har 44 kommuner ställt GBV som krav i sina avtal med verkstäder och handlare.

Mål GBV
Tillsammans kan vi nå målet att 2 400 av landets cirka 3 000 bilverkstäder ansluter sig till GBV, detta för att undvika till exempel en lagstiftning eller att någon myndighet ska kontrollera och godkänna hur bilreparationer ska utföras.

Stockholm 2022-10-14

Joachim Due-Boje, MRF
Ulf Stefansson, SFVF

Ladda ner nyhetsbrev i pdf-format

1 svar på ”Informationsbrev och nyheter GBV hösten 2022”

  1. Pingback: clindamycin 75mg

Kommentarer är stängda.