page title icon årlig avgift

Förtydligande kring årlig avgift

Förtydligande kring årlig avgift Vid varje årlig kontroll kommer kontrollföretaget även att debitera en årlig avgift till Godkänd Bilverkstad för intyget med det 12 månader långa godkännandet. För MRF- och SFVF-medlemmar är den årliga avgiften 1000 SEK + moms, medan för icke-medlemmar är den 2000 SEK + moms.