page title icon DEKRA

DEKRA:s kontroller godkända för Godkänd Bilverkstad

DEKRA:s kontroller godkända för Godkänd Bilverkstad DEKRA är nytt kontrollföretag för Godkänd Bilverkstad. Det innebär att de verkstäder som redan i dag är anslutna till deras kvalitetskoncept DVK, DEKRA Verkstadskvalitet – som bygger på opartiska stickprovskontroller av utfört verkstadsarbete – får tillgodoräkna sig kontrollerna för Godkänd Bilverkstad. – Vårt DVK innebär att verkstäderna får minst fem … Läs mer