page title icon Godkänd Skadeverkstad

Nu kommer Godkänd Skadeverkstad!

Nu kommer Godkänd Skadeverkstad! Som ett led av arbetet med Godkänd Bilverkstad kommer även en kvalitetsstandard för skadeverkstäder, Godkänd Skadeverkstad. Godkänd Skadeverkstad är ett grundregelverk, en kvalitetsplattform, för att säkerställa en lägsta nivå på verkstadens förmåga att utföra fackmässiga skadereparationer. Reparationernas lägstanivå ska säkerställas genom det styrande dokumentet så att den reparerade bilens trafiksäkerhets- och … Läs mer