page title icon kvalitetsstandard

Varför kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad?

Varför kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad? Godkänd Bilverkstad är ett gemensamt branschinitiativ mellan våra båda organisationer, Motorbranschens Riksförbund (MRF) och Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF), för kvalitetssäkring på en miniminivå av verkstadens förmåga. Till grund för att införa kvalitetsstandarden ligger kundkritik, kritik från både media, konsumentföreträdare och politiker. Fördel seriösa verkstäder Godkänd Bilverkstad ska säkerställa en fackmässig reparation … Läs mer