page title icon Nyheter

Informationsbrev och nyheter GBV hösten 2022

Informationsbrev och nyheter GBV hösten 2022 Under covidpandemin gick vi ut med information hur förlängningen av årlig kontroll skulle hanteras. Beroende på hur pandemin utvecklades var vi tvungna på att flytta fram årlig kontroll vid några tillfällen. I många fall löste kontrollföretagen genomförandet av årliga kontroller i samråd med verkstäderna. Med detta brev vill vi … Läs mer

Uppdaterad Information Godkänd Bilverkstad 2022-06-09

Sverige har nu drygt 870 godkända bilverkstäder (GBV). Det är nästan 30 procent- eller var tredje verkstad. Tillsammans har vi lyckats höja kvaliteten rakt över på de jobb som utförs på verkstäder, något som också säkerställer en sund konkurrens och att alla regler och lagar följs. Även om vi redan nu är stolta vill vi … Läs mer