page title icon Konsumentverket rekommenderar Godkänd Bilverkstad

Konsumentverket rekommenderar Godkänd Bilverkstad

Konsumentverket är en viktig diskussionspartner i arbetet med Godkänd Bilverkstad i allmänhet och kundtrygghet vid motorbranschrelaterade frågor i synnerhet.

MRF och SVFV har nu fått klartecken med länkning från konsumentverkets informativa och välbesökta hemsida till Godkänd Bilverkstads hemsida med bland annat uppgifter om godkända bilverkstäder (läs mer här).

– Nu är vi på väg, det ska vara en konkurrensfördel med att vara godkänd bilverkstad, säger MRF:s Joachim Due-Boje och SFVF:s Ulf Stefansson i ett gemensamt uttalande.

De berättar att länkning till registret över godkända verkstad även ska ske genom den kommunala och lokala konsumentvägledningen. Detta är ett arbete som pågår.