page title icon Märkesledet ställer sig bakom GBV efter anpassning

Märkesledet ställer sig bakom GBV efter anpassning

Märkesledet stöder arbetet med Godkänd Bilverkstad, men vill se anpassning till nuvarande kvalitetsstandards för respektive märkesauktorisation.

– Vi är kritiska över att man drar alla över en och samma kam. Vi har märkesauktorisation och krav på ISO-certifiering för det sätt som vi arbetar. Vi är inte motståndare, men man måste ha ett mer pragmatiskt synsätt, vi önskar en anpassning till våra, Volvoledets, förutsättningar för vårt vidkommande, menar Per Almefelt, ansvarig för verksamhetsutveckling inom Volvohandlarföreningen.

Mikael Lidman, vd för Fordhandlarna, påpekar hur viktigt det är att kommunicera ut bakgrunden till Godkänd Bilverkstads tillkomst och alternativet till det.

– Min vardag bygger på handlarnas verksamhet och hanteringen av deras varumärke, Ford. GBV är branschregler för verkstaden, medan vårt eget system är kundrelaterat, hur kunden upplevt besöket. En viktig skillnad, säger Mikael Lidman.

Tomas Klingvall, som representerar Nissan-handlarna, konstaterar att råder stora skillnader på kraven avseende servicemarknad och verkstad mellan märkena.

– Jag har tagit emot informationen, det är ett bra initiativ i en viktig fråga. Branschen är inte homogen därför är det skillnader i synsättet på GBV, menar Tomas Klingvall.

Sven Claug, Mercedes-Benz-handlarna, konstaterar att verkstad och servicemarknad blir allt viktigare, inte minst mot bakgrund av de nya ÅF-avtalen, läs agentavtalen, för Mercedes-handeln.

– Men jag är förvånad över att så få verkstäder, 800, är med i KBV, Kontrollerad Bilverkstad. Tyvärr finns det verkstäder som förstör för branschen, och då behövs också GBV, säger Sven Claug.

Bilden: Fr.v. Mikael Lidman, vd för Fordhandlarna, Per Almefelt, ansvarig för verksamhetsutveckling inom Volvohandlarföreningen, Tomas Klingvall, representerar Nissan-handlarna, samt Sven Claug, Mercedes-Benz-handlarna.