page title icon Med ordning och reda kommer man långt

Med ordning och reda kommer man långt

Följer man bara de lagar och regler som berör branschen samt har ordning och reda på sina papper, så är man redan på god väg att bli en Godkänd Bilverkstad.

Det menar Gunnar Månsson, vd för Branschkontroll som är ett företag som utför kvalitetskontroller i flera branscher, varav motorbranschen är en.

Gunnar Månsson är noga med att påpeka att motorbranschen inte är ensam om att ställa krav på företag verksamma i branschen, utan det finns i fler branscher och inom olika kedjebildningar. Det handlar om lagar och regler, branschöverenskommelser för att kvalitetssäkra.

– Med tanke på Konsumentverkets krav är det bra att motorbranschen själv tagit initiativ till att åtgärda brister. En stor del av kraven är redan kopplat till gällande lagstiftning och därför borde det inte vara något problem för en verkstad att leva upp till dessa krav, menar Gunnar.

Han berättar att det är bra att påbörja resan mot att bli en Godkänd Bilverkstad snabbast möjligt. Det handlar om att skaffa sig information och att förbereda stickprovskontroller.

– Det är bra att sätta sig in i varför branschen står bakom införande av Godkänd Bilverkstad och informera konsumenterna. Genom att ta del av informationen som finns på godkandbilverkstad.se får man en bra bild över vad som verkstaden ska leva upp till.

På Godkänd Bilverkstads webbsida finns de krav som ställs på en bilverkstad, stor som liten, vilket gör att de små verkstäderna kommer att likställas som en större verkstad, säger Gunnar och fortsätter:

– Vad gäller stickprovskontroll så utför vi den när vi erhållit en beställning från en verkstad. Tidpunkt för kontroll sker på tidpunkt som verkstaden inte vet om. När vi kommer till verkstaden identifierar vi oss för ansvarig. Nästa steg är att kontrollera utförda kundarbeten, byggt på arbetsordern från kund. När vi är klara med kontrollerna så har vi en genomgång med de personer som kan vara med. Vad gäller stickproven så är det här som verkstaden kan bli underkänd och då behövas en extra kontroll på utfört arbete.

Enligt Gunnar Månsson är inte utförandet av arbetet, fackmässigheten och kompetensen den trånga sektorn för verkstäderna, utan den ligger inom administration och dokumentation. Här finns det okunskap hos vissa företag.

– En del företag har mycket bra ordning och reda, medan andra har lite att ta tag i. Det som kanske mest sticker ut är kunskap om och att leva upp till gällande lagstiftning. Här finner vi kanske mest brister. Även att man har behov av att förbättra sin ordning på företagsdokument.

När är det dags att beställa en årlig kontroll för att bli Godkänd Bilverkstad?

– De företag vi har varit i kontakt med vill att vi utför kontroll när företaget själv känner att man lever upp till kraven. Företagen kan själva läsa på godkandbilversktad.se om vad som förväntas innan man bokar upp oss för kontroll, säger Gunnar Månsson.