page title icon Nu ökar GBV:s kommunikation till konsument

Nu ökar GBV:s kommunikation till konsument

Med snart 500 verkstäder som har klarat årlig kontroll för Godkänd Bilverkstad påbörjas marknadsföring emot konsument. Det handlar dels om PR-insatser riktade till lokala medier om GBV-verkstäder, dels marknadsföring av GBV på Facebook.

– Nu börjar vi flyga. Att fler och fler verkstäder klarar årlig kontroll och därmed förstärker sin lokala konkurrenskraft känns riktigt bra, förklarar Ulf Stefansson och Joachim Due-Boje som företräder kvalitetsstandardens båda huvudmän – SFVF respektive MRF.

Redan i början av maj gick GBV ut med lokala, länsvisa, pressreleaser där godkända verkstäder redovisades.

– Vi har fått ett bra genomslag, inte minst på landsorten, för den aktiviteten, berättar Joachim Due-Boje.

Med start i slutet av maj inleds en Facebook-kampanj i syfte att öka kännedomen kring kvalitetsstandarden med målgruppen konsumenter som köper bilverkstadstjänster.

– Vi vet ett Facebook är ett kostnadseffektivt media för att nå den specifika målgruppen, förklarar Ulf Stefansson.

Han påminner också om hur viktigt det är att varje enskild verkstad använder Godkänd Bilverkstad i sin egen kommunikation – som hemsida och egen reklam.