page title icon Ta ut avgift för Godkänd Bilverkstad

Ta ut avgift för Godkänd Bilverkstad

Enligt MRF:s och SFVF:s gemensamma bedömning är verkstadens kostnad för Godkänd Bilverkstad en avgift som kan tas ut på varje kundfaktura som en tydlig och specificerad post tillsammans med miljöavgifter och dylikt.

Argument för denna avgift mot kund är säkerställande av kvalitet, kvalitetssäkring och kvalitetsuppföljning enligt kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad som är en överenskommelse mellan motorbranschen, MRF och SFVF, och Konsumentverket.

Det är också viktigt att se fördelarna med Godkänd Bilverkstad för verksamheten i form av nöjda kunder, ”mindset” hos personal samt kostnader för backjobb och lånebil.

Godkänd Bilverkstad är en konkurrensfördel, och ska skilja seriösa verkstäder från oseriösa.

Från MRF:s och SFVF:s sida påpekas också att kostnaden för Godkänd Bilverkstad är en bråkdel jämfört med lagstiftning, reglering, med myndighetskontroll genom Swedac. Enligt MRF:s och SFVF:s beräkningar skulle den vara ungefär tre gånger så hög per arbetsorder/faktura.

Klarar inte branschen av att gå den frivilliga vägen med Godkänd Bilverkstad, kan den förväntas att få en myndighetskontrollerad etableringskontroll som både är omständligare och dyrare.