page title icon Vad innebär ”årlig kontroll”?

Vad innebär ”årlig kontroll”?

Var 12:e månad ska varje godkänd verkstad genomgå en årlig kontroll utförd av ett externt kontrollföretag. Hittills är sex företag, allra senast Real Consulting, godkända för att utföra årlig kontroll för Godkänd Bilverkstad.

Ett av dem som var tidiga med ett godkännande för att utföra årliga kontroll är Bo Arnesson Revision i Kalmar. Företaget drivs av Bosse Arnesson och han har både lång och bred erfarenhet av kvalitetledning och verksamhetsutveckling. Bland annat har han arbetat med verksamhetsstödet MRF VU.

Vi ställde frågan till honom om vad årlig kontroll innebär.
– En årlig kontroll innebär att verkstaden kontrolleras på at man har ett system som följer kravstandarden GBV. Det kontrolleras också att verkstaden lever upp till de åtagande som görs i systemet, svarar Bosse och påpekar att kontrollen är generell.
– Vi tittar inte efter något speciellt, utan vi kontrollerar att verkstaden lever upp till sina åtaganden enligt den styrande broschyren för kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad, fortsätter han.

Hur går arbetet till vid den årliga kontrollen och vad innebär handlingsplan vid avvikelse?
– Vi följer en arbetsorder och kontrollerar att kunder har fått det som står på arbetsordern. Vi kontrollerar också hur verkstaden hanterar kundens nyckel, svarar Bosse och fortsätter:
– Handlingsplan är ett strukturerat sätt att hantera förslag till förbättring av verksamheten.
Avslutningsvis säger Bosse Arnesson att ett generellt tips är att högsta ledningen i ett företag eller organisation måste stå bakom ett kvalitetsprojekt, när det skall införas ett ledningssystem.
– Är alla ”på” och tar sitt ansvar så blir det bra!

Utöver Bo Arnesson Revision och Real Consulting, är Branschkontroll, Kontrollerad Bilverkstad, FR2000 och Qvalify godkända kontrollföretag för Godkänd Bilverkstad. De två sistnämnda utför även stickprovskontroller.