Välkommen till Godkänd Bilverkstad!

Läs igenom vår guide för att komma igång med Godkänd Bilverkstad.

Nytt hos oss

Verkstäder

Här hittar du verkstäder som har genomfört årlig kvalitetskontroll med godkänt resultat. Varje verkstad har rätten att vara en Godkänd Bilverkstad i 12 månader. Under denna tid genomförs såväl interna som externa kvalitetskontroller av utförda arbeten och hur de har administrerats.

Kontrollföretag

Vissa stickprovskontroller kan utföras internt på verkstaden medan några är obligatoriska och ska enligt kravspecifikationen utföras av ett kontrollföretag som är godkänt och finns publicerat på godkandbilverkstad.se. Motsvarande gäller för årlig kontroll – kontrollföretaget ska vara godkänt för att utföra denna. Således, har man redan externa kvalitetskontroller krävs endast några kompletteringar.

 

Hur gör man?

Läs igenom vår guide för att
komma igång med Godkänd Bilverkstad.

Guiden hittar du här.