Välkommen till Godkänd Bilverkstad

Missa inga nyheter från Godkänd Bilverkstad

Missa inga nyheter från Godkänd Bilverkstad

Registrera din e-postadress och prenumerera på vår nyheter

GODKÄNDA BILVERKSTÄDER

Godkand Bilverkstad

Hitta verkstad

Klicka på kartan för att visa verkstäder nära dig!

Senaste Nyheterna

Inom Godkänd Bilverkstad (GBV) strävar vi efter att erbjuda den högsta standarden inom bilservice och reparation.
Vårt mål är att säkerställa att varje verkstad som bär vår kvalitetsstämpel lever upp till strikta krav på kompetens, service och kundnöjdhet. Vi värnar särskilt om konsumentens trygghet och säkerhet.

För att ytterligare förbättra vårt arbete och stärka samarbetet mellan alla involverade parter har vi nyligen etablerat GBV Rådet.
Rådet representeras av:

  1. Svenska Fordonsbranschen (SFB)
  2. Motorbranschens Riksförbund (MRF)
  3. Representanter från de märkesobundna kedjorna
  4. Representanter från den märkesbundna sidan
  5. Mobility Sweden
  6. Kontrollorganen

Syftet med rådet är att få bättre input och skapa ett nära samarbete mellan samtliga intressenter vilket redan resulterat i flera positiva initiativ för GBV, och vi är övertygade om att det kommer att leda till ännu bättre resultat framöver något som självklart skapar fördelar både för verkstaden och konsumenten. (GBV-nämnden är fortfarande beslutande)

Krav för att bli en Godkänd Bilverkstad

För att en bilverkstad ska kunna bli godkänd enligt våra standarder krävs medlemskap i antingen Svenska Fordonsbranschen (SFB) eller Motorbranschens Riksförbund (MRF). Även detta säkerställer att verkstäderna håller högsta kvalitet och att konsumenten kan känna sig trygg med den service de får.

Varför välja en Godkänd Bilverkstad?

  1. Hög kompetens: Våra verkstäder har den kunskap och erfarenhet som krävs för att utföra arbete av högsta kvalitet.
  2. Trygghet och säkerhet: Med strikta kontroller och regelbundna inspektioner kan konsumenten alltid känna sig trygg med att deras bil är i trygga händer.
  3. Kundnöjdhet: Vi värderar konsumentens upplevelse högt och strävar alltid efter att överträffa förväntningarna.

Paraplycertifiering

Vi har reviderat denna en del – Läs mer i bilagan

Kravstandarden

Förändringar i standarden för Godkänd Bilverkstad (Se text i rött för uppdateringar) Läs mer om förändringar i standarden

Senaste Nyheterna

Verkstäder

Snart hittar du verkstäder som har genomfört årlig kvalitetskontroll med godkänt resultat här på godkänd bilverkstad. Varje verkstad har rätten att vara en Godkänd Bilverkstad i 12 månader. Under denna tid genomförs såväl interna som externa kvalitetskontroller av utförda arbeten och hur de har administrerats.

KONTROLLFÖRETAG

Vissa stickprovskontroller kan utföras internt på verkstaden medan några är obligatoriska och ska enligt kravspecifikationen utföras av ett kontrollföretag som är godkänt och finns publicerat på godkandbilverkstad.se. Motsvarande gäller för årlig kontroll – kontrollföretaget ska vara godkänt för att utföra denna. Således, har man redan externa kvalitetskontroller krävs endast några kompletteringar.

Intresserad att komma igång med Godkänd Bilverkstad?

Läs igenom vår guide för att komma igång.