page title icon Om Godkänd Bilverkstad

Detta är Godkänd Bilverkstad

Godkänd Bilverkstad kommer säkerställa den kvalitet som bilägaren har rätt att kräva av en fordonsverkstad. Kvalitetsstandarden bygger på regelbundna kvalitetskontroller som kommer att ske både internt och externt av välkända kontrollföretag (KF). Kvalitetsstandarden innebär att verkstadens arbete kontrolleras såväl tekniskt som administrativt. Det är många företag och personer som berörs samtidigt och alla administrativa rutiner är inte på plats. Därför har vi tagit till en god tidsmarginal för implementering av kvalitetsstandarden, vilket även ger alla verkstäder som berörs en rimlig chans att förbereda sig.

Verkstäder som redan ingår i något kvalitetsledningssystem, har stora delar av arbetet avklarat. De KF som utför den tjänsten måste vara godkända enligt ramen för GBV, de finns listade under fliken Godkända kontrollföretag. Vad som tillkommer är två dokumenterade ledningsmöten med verkstadspersonalen kring Godkänd Bilverkstad samt den årliga kontrollen.

Beroende på befintligt kvalitetsledningssystem kan även två externa stickprovskontroller per mekaniker tillkomma – stickprovskontrollerna ska vara minst fem per år varav minst två av en godkänd extern kontrollant.

MRF:s och SFVF:s gemensamma målsättning är att verkstäder som omfattas av medlemsvillkoret ska ansluta sig så snart som möjligt.

Kort om Godkänd Bilverkstad

Kontrollföretaget (KF) utför 2 oannonserade stickprovskontroller per mekaniker och år.
Det totala antalet stickprov ska vara 5 per år och mekaniker, verkstaden kan utföra 3 själva
eller låta KF göra samtliga.

Stickprovskontrollerna säkerställer verkstadens arbete och återkopplingen från KF har ett
utbildande syfte där regelbundna uppföljningar sker

Så här fungerar Godkänd Bilverkstad

Verkstaden ska avtala med ett kontrollföretag om årlig kontroll och stickprovskontroller

Verkstaden ska utföra minst två dokumenterade personalmöten per år

Hittills godkända kontrollorgan för årlig kontroll av administratören för Godkänd
Bilverkstad finns under rubriken Godkända kontrollföretag