page title icon FAQ – Kontrollföretag

Fråga

Svar


En Godkänd Bilverkstad (GBV) tar in en ny ägare/delägare, ska behålla namnet men ändra organisationsnumret. All personal är kvar, hur gör kontrollföretaget (KF) med GBV märket, kontrollavgiften och godkännandet?

Alternativ 1, byte organisationsnummer

KF meddelar admin GBV om den nya informationen. Kontrollmärket förblir detsamma.
Ingen kostnad för verkstaden gällande märket.

Alternativ 2, byte organisationsnummer och namn

KF meddelar admin GBV om den nya informationen, dock skapas ett nytt kontrollmärke.
Ingen kostnad för verkstaden gällande märket.

Alternativ 3, verkstaden flyttar till nya lokaler på en annan adress (samma företagsnamn)

KF meddelar admin GBV om den nya informationen. Ny årlig kontroll måste utföras, stickprov får räknas enligt formeln 8.1 i kravdokumentet.
Kräver ej nytt kontrollmärke.
Denna ändring påför en årlig avgift.

Admin GBV

Vid varje ändring enligt ovan är det skallkrav på att KF informerar administrationen på Godkänd Bilverkstad till Sandra Norman, mejl nedan.

sandra.norman@sfvf.eu


Ska inhyrd tekniker finnas med i organisationsplanen?

Det beror på ur företagets organisationsplan är ser ut, om antalet tekniker finns specat på kartan så ska personen finnas med i antalet tekniker. Det viktigaste i den frågan är det finns en befattningsbeskrivning på samtliga anställda på verkstaden.


Ska inhyrd personal skriva på eller ha tagit del av företagets policys?

Ja, om inhyrd personal vistas i verkstaden och utför arbete med övrig personal så ska denne ta del av rådande policys. Det är ett viktigt ansvar för arbetsgivaren att informera all personal om risker och annat.


Verkstaden har en ljusinställare av äldre modell som har en fast plats på verkstaden, kalibreringsföretaget har inget att kalibrera med förutom manualen till ljusinställaren. Kan denna bli godkänd ändå?

Ja, kalibreringsföretaget ska kalibrera ljusinställaren enligt manualen och även dokumentera att ljusinställningen är ok mot en bil som är nyligen blivit godkänd från bilprovningen (senast 30 dagar efter godkänd besiktning). Kontrollföretaget undersöker dokumentet, är det ok kan det godkännas. Verkstaden ska kunna visa upp manualen.


Kunder vill inte signera arbetsorder eller fakturor, kan verkstaden notera detta på ao eller faktura och ändå bli godkända vid en kontroll?

Ja, under förutsättning att verkstaden noterar; ”Kund vill avstå att signera arbetsorder/faktura pga smittorisk under Covid-19/Coronatider, daterat ____/____ 2020”, samt att de signerar arbetsorder/faktura.

Observera att ovan gäller för godkännande enligt kraven för Godkänd Bilverkstad, GBV tar inte på sig något ansvar mot GA eller kedjor och deras krav i frågan.


Kunder vill inte signera arbetsorder eller Hur ska vi hantera nyckelskåp som inte är av klassning SS 3492?

Företag som har lägre klassning än SS 3492 bör ha/har en överenskommelse med sitt försäkringsbolag och ett godkännande på att de har valt ett skåp med lägre klassning. Avtalet/överenskommelsen ska kunna uppvisas, om inte blir det en handlingsplan på densamma.


Hur ska kontrollföretaget räkna antal stickprov på timvikarier eller inhyrd personal som ersätter föräldraledig tekniker etcetera?

Om inhyrd tekniker tas in som utökad resurs i verkstaden ska antalet stickprov ökas med fem gånger antal extra personal (fem stickprov/år/tekniker). Om inhyrd tekniker ersätter annan tekniker så behöver inte antalet stickprov ökas. Formeln ska hela tiden vara:

Egna stickprov 3 X antal tekniker = antal egenkontroller per år
Externa stickprov 2 X antal tekniker = antal externa stickprov per år
Totalt antal stickprov 5 X antal tekniker =     totalt antal stickprov per år

Egna (3) stickprov kan även utföras av kontrollföretag.


Hur gör vi med årlig kontroll som faller på årsstrecket under Corona tiderna?

Så länge Corona Pandemin härjar förlängs årlig kontroll med fem månader (om nödvändigt), det vill säga; om verkstadens årliga kontroll faller för åldersstrecket i september 2020, går det att förlänga årliga kontrollen fem månader till. För att detta ska fungera digitalt och helt ut måste kontrollföretaget meddela admin GBV, Sandra Norman.

sandra.norman@sfvf.eu