page title icon Eklunds Bil bestämde sig för att vara först i Göteborg

Eklunds Bil bestämde sig för att vara först i Göteborg

Häng med på tåget nu när det går!

Uppmaningen kommer från Dan Sjöland servicemarknadschef på Mazda-återförsäljaren och AutoExperten-verkstaden Eklunds Bil i Göteborg.

Dan Sjöland lämnade tillsammans med KBV:s kvalitetscoach Kristoffer Ahlsén sitt vittnesmål om arbete med kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad, GBV, på ett seminarium under Automässan. Arbetet med GBV har fallit väl ut för Eklunds Bil.

– Vår målsättning när vi klev in i arbetet var att vara först med GBV i Göteborg. Det blev vi också! Arbetet har gått väldigt bra eftersom vi är med AutoExpertens allbilverkstadskoncept och har tillgång till deras system, berättar Dan.

Eklunds Bil gjorde en intern inventering. Under den kom de fram till att det mesta, cirka 80 procent, som krävdes enligt kravdokumentet redan fanns på plats hos företaget.

För arbetet har AutoExperten ett bra och pedagogiskt verktyg som har underlättat arbetet, berättar Dan. Man hade 2–3 personalmöten för att förbereda arbetet. Sedan var det igång.

– Har man en allmän överblick över verksamheten är det inte svårt. Vi fördelade ut arbete på mig och en kundmottagare. Vi har fem mekaniker och vi genomförde tre egna stickprov och två externa. Jag vill påstå att det är kul när kontrollföretagen kommer, se det som någonting roligt, säger Dan och tillägger att samtalet, diskussionen, efter att kontrollanten varit på plats är en viktig del av kvalitetsarbetet.

Han berättar att man arbetar aktivt med både att rapportera och följa upp avvikelser. Två möten behövdes för att gå igenom 10–15 avvikelserapporter per mekaniker.

Sammantaget är man på Eklunds Bil mycket nöjda med att ha implementerat Godkänd Bilverkstad. Det har inneburit ökad konkurrenskraft.

– Man får en bättre självinsikt, och GBV är även bra för märkesauktoriserade verkstäder, säger Dan Sjöland och sätter ett lika-med-tecken mellan Godkänd Bilverkstad och ytterligare säkerhet, kundtrygghet.

Bilden: Dan Sjöland, servicemarknadschef på Eklunds Bil i Göteborg, och KBV:s kvalitetscoach Kristoffer Ahlsén.