Ta ut avgift för Godkänd Bilverkstad

Ta ut avgift för Godkänd Bilverkstad

Enligt MRF:s och SFVF:s gemensamma bedömning är verkstadens kostnad för Godkänd Bilverkstad en avgift som kan tas ut på varje kundfaktura som en tydlig och specificerad post tillsammans med miljöavgifter och dylikt.

Argument för denna avgift mot kund är säkerställande av kvalitet, kvalitetssäkring och kvalitetsuppföljning enligt kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad som är en överenskommelse mellan motorbranschen, MRF och SFVF, och Konsumentverket.

Det är också viktigt att se fördelarna med Godkänd Bilverkstad för verksamheten i form av nöjda kunder, ”mindset” hos personal samt kostnader för backjobb och lånebil.

Godkänd Bilverkstad är en konkurrensfördel, och ska skilja seriösa verkstäder från oseriösa.

Från MRF:s och SFVF:s sida påpekas också att kostnaden för Godkänd Bilverkstad är en bråkdel jämfört med lagstiftning, reglering, med myndighetskontroll genom Swedac. Enligt MRF:s och SFVF:s beräkningar skulle den vara ungefär tre gånger så hög per arbetsorder/faktura.

Klarar inte branschen av att gå den frivilliga vägen med Godkänd Bilverkstad, kan den förväntas att få en myndighetskontrollerad etableringskontroll som både är omständligare och dyrare.

8 kommentarer

 1. hej finns det en standard för att räkna ut något pris på totalkostand.
  vi håller på med arbetet kring detta, men vi vet inga kostander och våran leverantör kunde ej svara oss heller.

  1. Vi har jobbat med en siffra på cirka 14–20 kronor per arbetsorder som kan täcka stickprov, kvalitetsdokumentation och årlig kontroll. Det kan till viss del täcka eget arbete också.

 2. Ok det låter bra!! men då kan vi väl hoppa alla andra kontrollorgan vi har i dag som KSV och Lupin? och bara låta Dekra vara kvar.
  och har ni förankrat hos Försäkringsbolagen att de ska betala en avgift för att vi är kontrollerade? Kanske lägga in i Cabas som ett färdigt operat, och vad bör vara rimligt att ta ut?

  1. Godkänd Bilverkstad gäller endast för just bilverkstäder. Skadeverkstäder jobbar med en annan kravspec – Kvalitetssäkrad skadeverkstad.

 3. Det har skenat iväg helt okontrollerat med all myndighets-förföljese av verkstäder. Det nämns att “kostnad för godkänd bilverkstad utgör endast en bråkdel” av den kostnad som är kopplad till Swedac. Men kostnaden är ju redan smärtsam hög och att då fördyra ytterligare är att klafficiera som övergrepp. Istället för att skicka ut dyrbar kontrollpersonal till verkstäder, som är helt eller i det närmaste fria från reklamationer eller andra anmärkningar, så ta itu med alla skumrask verkstäder. Många av dessa verkstäder drivs ofta av personer med utländsk bakgrund. Men det saknas både mod och vilja hos myndigheter att kontrollera dessa. Risken att bli stämplat som rasistiskt påhopp kanske föreligger.
  När skall något politiskt parti göra verklighet av utlovade förenklingar i att driva företag.

  1. Åtgärder mot skumraskverkstäder mottages tacksamt. Branschen jobbar för att Godkänd Bilverkstad ska få konsumenten att välja en bra och kontrollerad bilverkstad. Konsumenter som väljer en verkstad som inte jobbar med kvalitet, branschöverenskomna garantier och åtaganden kommer i slutändan troligen att ångra sig.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *