page title icon Avgift

Ta ut avgift för Godkänd Bilverkstad

Ta ut avgift för Godkänd Bilverkstad Enligt MRF:s och SFVF:s gemensamma bedömning är verkstadens kostnad för Godkänd Bilverkstad en avgift som kan tas ut på varje kundfaktura som en tydlig och specificerad post tillsammans med miljöavgifter och dylikt. Argument för denna avgift mot kund är säkerställande av kvalitet, kvalitetssäkring och kvalitetsuppföljning enligt kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad … Läs mer