page title icon Bröderna Karlsson första godkända Godkänd Verkstad

Bröderna Karlsson första godkända Godkänd Verkstad

Mitsubishi och Hyundai-verkstaden Bröderna Karlsson Bilservice i Hässleholm är landet första ”Godkänd Bilverkstad”. Från MRF:s och SFVF:s sida vill vi först gratulera dem, samtidigt som vi uppmanar fler medlemsföretag att påbörja arbetet att bli en Godkänd Bilverkstad.

Ägaren till Bröderna Karlsson, Stefan Karlsson, är glad över att ha fått intyget efter godkänd årlig kontroll utförd av KBV:s kvalitetscoacher Thomas Engström och Per Fredriksson.
Redan för tre år sedan blev Bröderna Karlsson pilotverkstad för praktisk tillämpning och uppföljning av kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad. Nu är de i mål!
– Det känns mycket bra att ha genomfört den årliga kontrollen, och att vara först ut, inleder Stefan Karlsson.
– Vi fick krav på handlingsplan inom tre områden, men de avser endast detaljer. Sammantaget vill jag säga att Godkänd Bilverkstad är inget att vara rädd för, utan se det som positivt med att man får ordning på sina papper, även om man har det från början, fortsätter han.
Stefan Karlsson med personal fick motta intyget, som gäller i ett år, och en blomsterkvast av MRF:s Joachim Due-Boje. Vi alla säger grattis till dem också!

Bröderna Karlsson Bilservice i Hässleholm är medlem i både MRF och SFVF.

Bild: Bröderna Karlsson är landets första Godkänd Bilverkstad, fr v Thomas Engström, KBV, Jocke Due-Boje, MRF, Stefan Karlsson, Bröderna Karlsson, och Per Fredriksson, KBV.