page title icon Förtydligande kring reparations- och serviceanvisningar

Förtydligande kring reparations- och serviceanvisningar

Godkänd Bilverkstad har fått mycket frågor från både kontrollföretag och verkstäder om hur punkt 7.4 i kravdokumentet ska tolkas vid en kontroll. Denna punkt berör tillgång till teknisk information hos verkstaden. 

Då den tidigare tolkning vållat mycket huvudbry och för stort administrativt krångel har nu nämnden för Godkänd Bilverkstad kommit med ett nytt ställningstagande, berättar styrgruppens Ulf Stefansson.

Vad är då skillnaderna kring tidigare tolkning?

Nu, liksom tidigare har det funnits krav på att fordonstillverkarens anvisningar ska följas och att verkstaden ska ha tillgång till reparations- och serviceanvisningar via ett system.

– Tidigare såg vi det som svårt för kontrollföretagen, som i grund och botten är revisorer, att kunna bedöma vilka anvisningar på eftermarknaden som är fullständiga och som påvisar denna tillgång. Vi krävde därför att verkstaden, förutom tillgång till egna system på eftermarknaden, skulle vara registrerad användare hos fordonstillverkarens egna system för reparations- och serviceanvisningar för de märken verkstaden arbetar med, tecknar Ulf Stefansson som bakgrund.

Den nya tolkningen, som gäller efter nämndens diskussion, är att verkstaden ska kunna påvisa åtkomst till användarkonto hos fordonstillverkarens reparations- och serviceanvisningar för de märken verkstaden arbetar med. Detta syftar till att verkstaden ska ha kännedom kring var de kan hitta och köpa information från fordonstillverkaren om en anvisning saknas i verkstadens egna system.

Varför är detta så viktigt? 

– Det är inte fackmässigt att jobba utan anvisningar vid reparation och service. Därför är det viktigt att varje arbetsorder har sin grund i reparations- och serviceanvisningar utifrån en källa. Detta krav ska verkstaden kunna uppfylla vid en kontroll. Branschen har även förbundit sig till detta i de reparationsvillkor som är framförhandlade med Konsumentverket och som följer tvingande lagstiftning, avslutar Ulf Stefansson, jurist på SFVF och medlem i styrgruppen för Godkänd Bilverkstad.