page title icon Reparationsanvisningar

Förtydligande kring reparations- och serviceanvisningar

Förtydligande kring reparations- och serviceanvisningar Godkänd Bilverkstad har fått mycket frågor från både kontrollföretag och verkstäder om hur punkt 7.4 i kravdokumentet ska tolkas vid en kontroll. Denna punkt berör tillgång till teknisk information hos verkstaden.  Då den tidigare tolkning vållat mycket huvudbry och för stort administrativt krångel har nu nämnden för Godkänd Bilverkstad kommit … Läs mer