page title icon MECA ska vara i mål med GBV innan årets slut

MECA ska vara i mål med GBV innan årets slut

MECA går ”all in” i kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad med sina 416 anslutna verkstäder. Hittills har Däck & Fälg i Landvetter klarat den årliga kontrollen för Godkänd Bilverkstad, men ytterligare 200 verkstäder är redan på gång. Det visar aktiviteten i MECA:s och Mekonomen Groups gemensamma kvalitetsledningssystem, enligt MECA:s kedjechef, Johan Christersson.

Och fler lär det bli i kvalitetsledningssystemet eftersom alla 416 MECA-verkstäder ska vara Godkända Bilverkstäder innan årets slut.

– Från både MECA:s och våra anslutna verkstäders sida är vi mycket positiva till Godkänd Bilverkstad. Vi ser kvalitetsstandarden som en nödvändighet för att kunden ska kunna skilja mellan seriösa och oseriösa verkstäder. I dagsläget finns det en godtycklighet som indirekt öppnar för osund konkurrens, något som inte är eftersträvansvärt, menar Johan Christersson.

Johan betonar kundtryggheten, men också förtjänsten för verkstaden av att ha ordning och reda både på papper och hur arbetet utförs.

– Man ska se Godkänd Bilverkstad som en investering, avslutar han.