page title icon Snabbguide för att komma igång med GBV

Snabbguide för att komma igång med GBV

Hur kommer man igång med Godkänd Bilverkstad? Som med allt annat handlar det bara om att bestämma sig. Ska man vara en seriös aktör på verkstadsmarknaden är det bara att hänga på!

Har man ordning och reda både på pappren och verksamheten, är man ISO, KBV, DEKRA, kedjeansluten eller har märkesauktorisation för något större märke samt följer regler och lagar, redan från början är mer än hälften vunnet!

Här följer några enkla tips, en snabbguide över stegen mot årlig kontroll:

  1. Ladda ner och läs igenom den beskrivande broschyren Godkänd Bilverkstad där alla fakta och krav finns.
  2. Börja dokumentera verkstadens kvalitetsarbete enda ner på individnivå – vad finns respektive vad saknas? Bra stöd i detta arbete är att använda ett digitalt kvalitetsledningssystem där allt samlas. I många fall innehåller dessa en komplett väg för att bli en Godkänd Bilverkstad.
  3. Engagera personalen, ha personalmöten kring standarden där alla sätts in i arbetet med kunna nå upp till kraven i årlig kontroll – kom ihåg att arbetet med ständiga förbättringar ska pågå varje arbetsdag samt dokumentera det!
  4. Tag en inledande och vägledande kontakt med ett externt tredjepartskontrollföretag
  5. Påbörja interna stickprovskontroller och uppföljningar, rapportera och dokumentera avvikelser samt följ upp dem.
  6. Gör klart med en tredjepartskontrollant för externa stickprovskontroller och årlig kontroll.
  7. Ge processen lite tid, det kan ta upp till 3 månader innan man känner sig mogen för att genomföra en årlig kontroll.
  8. Årlig kontroll, utvärdera resultatet – var krävs det åtgärder för att nå ett godkännande?
  9. Klarat årlig kontroll för Godkänd Bilverkstad?! Informera och berätta det tydligt för dina kunder!

Svårare än så var det inte.