page title icon GBV mötte återförsäljarföreningarna

GBV mötte återförsäljarföreningarna

Representanter från återförsäljarföreningarna, ÅFF, efterfrågar en anpassning av en del av kraven för GBV till kraven i märkesauktorisation och ISO-certifiering. Detta för att kunna gå fullt in i kvalitetsstandarden. Detta framkom vid ett informationsmöte för ÅFF i styrgruppen för Godkänd Bilverkstads regi.

– Vi ser att det är stor spridning sett till kraven på verkstäder inom märkesleden. På ena sidan står Volvo och VW med högt ställda krav som även inkluderar ISO-certifiering, medan ett stort antal mindre märken nästan helt saknar kvalitetssäkrande riktlinjer för de verkstäder som representerar dem, säger Joachim MRF:s Due-Boje som tillsammans med SFVF:s Ulf Stefansson utgör styrgruppen för Godkänd Bilverkstad.

På mötet, som hölls hos TrainingPartner vid Arlanda, medverkade även Per Anderberg, kvalitetsledningsföretaget QEM, Göran Björklund, kommunikationsbyrån Newsroom, samt  Thomas Engström, kvalitetskontrollföretaget Kontrollerad Bilverkstad, som föredragande inom respektive specialområde. Allt summerades av MRF:s Tommy Letzén.