page title icon Informationsbrev Godkänd Bilverkstad 23 juni 2021

GBV fortsätter att utvecklas, allt för att få fler verkstäder att ansluta sig. Till dags datum har drygt 800 av Sveriges cirka 2 900 bilverkstäder, klarat årlig GBV-kontroll. Till hösten 2021 kommer många av dem att utföra sin fjärde årliga kontroll. Vi jobbar ständigt med att förbättra och höja kvalitén på kravdokumentet, och det har från början varit möjligt att använda sig av liknande kvalitets och ledningssystem för att bli en godkänd bilverkstad. Med detta brev vill vi informera om kommande möjligheter att använda sig av olika s.k. paraplycertifikat (multi-site).

FR2000 är ett av dem, ISO 9001 och 14001 används redan som en del av GBV. Fördelarna med multi-site är att en organisation eller en koncern med flera anläggningar, eller franchisetagare som har samarbetsavtal med en kedja, kan använda sig av multi-site. Utövare av dessa kvalitets och ledningssystem reviderar organisationen/koncernen/huvudföretaget en gång per år, sedan sker kontinuerligt ett urval av revisioner ute på fältet.

Fördelarna är att organisationen/koncernen/huvudföretaget ansvarar för kvalitén för varje enskild verkstad, sålunda behöver inte varje verkstad utföra kontroll varje år.

Vill du som verkstad vara helt oberoende, dvs du har ingen koppling till någon kedja eller auktorisation, kan så klart även du använda dig av ovan nämnda kvalitets och ledningssystem.

I nuläget krävs det årlig kontroll i så fall.

Vi jobbar på att det ska finnas tre olika kvalitets och ledningssystem:

Kravdokument

Original GBV
FR2000
ISO 9001 och 14001

Intervall

Årlig kontroll
Multi-site, alternativt årlig kontroll (helt oberoende verkstad)
Multi-site, alternativt årlig kontroll (helt oberoende verkstad)

Stockholm 2021-06-23

Sommarhälsningar
Godkänd Bilverkstad