page title icon Uppdaterad Information Godkänd Bilverkstad 2022-06-09

Sverige har nu drygt 870 godkända bilverkstäder (GBV). Det är nästan 30 procent- eller var tredje verkstad. Tillsammans har vi lyckats höja kvaliteten rakt över på de jobb som utförs på verkstäder, något som också säkerställer en sund konkurrens och att alla regler och lagar följs. Även om vi redan nu är stolta vill vi att ännu fler verkstäder ska ansluta sig till GBV, och att alla som lämnar in sin bil till en GBV verkstad ska känna sig trygg.

GBV tar nu nästa steg mot att skapa en mer renodlad organisation. Det betyder i klartext att processen kommer göras om så att den blir enklare och mer tydlig att fortsätta vara en GBV, men också enklare för en verkstad att bli en GBV. Viktigt att allt är på plats till 1 augusti 2023 då reglerna kring SERMI tar vid.

Vi inför nu ett arbetssätt som minskar risken för fria tolkningar av processer och texter kopplade till standarden. För verkstäderna betyder det att årlig kontroll ersätts av olika kvalitetsledningssystem (se matris nedan). Befintliga stickprov gäller fortfarande (5/mekaniker/år), varav 2 ska vara utförda oannonserade av externt kontrollföretag.

Upplägget är att ett GBV godkännande ska ha sin bas i stickprov, kopplat till regelbunden revision via auktorisation, kedjekrav, kommande SERMI-krav eller andra standarder. Övriga godkända krav- och ledningssystem är för närvarande; ISO 9001, 14001, FR 2000, KlarOk, VB teknik eller nuvarande GBV standard. 

Multisitelösningar är även godkända. Målet är att skapa tydlighet och eliminera risk för fria tolkningar av processer och texter kopplade till standarden. Allt detta för att verkstäderna ska känna att GBV är ett bra och effektivt hjälpdokument för sin verksamhet och för att öka kvalitén på utförda kontroller. Vi jobbar även för att minska kostnaderna för verkstäder och kunderna.

Matris för att vara GBV:

SERMIIcke GBV
SERMIStickprovGBV
Ej SERMIStickprovKedjetillhörighetGBV
Ej SERMIStickprovAuktorisation/övrig standardGBV
Ej SERMIStickprovIcke GBV

När de ”nya” stickproven är reviderade och guidelines är på plats övergår kontrollföretagen till rapportering av stickprov. Guidelines kommer att klarlägga vilka punkter som måste vara godkända för att klara certifieringen, och eventuella åtgärdsplaner för övriga punkter.

I väntan på Guidelines fortsätter stickproven som de är nu, och den årliga kontrollen övergår till respektive kvalitetsledningssystem. GBV standarden ska vara kvar som bas för vad kvalitetsledningssystemen ska uppfylla. För de som saknar ledningssystem kan nuvarande GBV-kravdokument användas tillsammans med årligkontroll enligt nuvarande princip.

Med vänliga hälsningar
Joachim Due-Boje, MRF
Claes Åström, SFVF

2 svar på ”Uppdaterad Information Godkänd Bilverkstad 2022-06-09”

  1. Pingback: child porn
  2. Pingback: child porn

Kommentarer är stängda.