page title icon Kedjorna ser det som givet att vara med

Kedjorna ser det som givet att vara med

Godkänd Bilverkstad är ett kravdokument som skapats av branschen för att säkerställa en minimistandard på bilverkstäder. Fokus ligger främst på lagar, regler och branschöverenskommelser samt efterlevnaden av dessa. Följer och tillämpar verkstaden dessa, vilket borde vara givet, är mycket vunnet för verkstaden och för kunden.

Verkstäder som använder Godkänd Bilverkstad på rätt sätt i sin verksamhet får kundnyttan och kvaliteten på köpet, något som flera medlemmar vittnar om.

Madeleine Westerling, kedjechef på Mekonomen Bilverkstad.

Madeleine Westerling, kedjechef på Mekonomen Bilverkstad

– För Mekonomen handlar Godkänd Bilverkstad om kundnöjdhet, bilägare ska känna sig trygga att de gjort ett bra val när de väljer en Mekonomen Bilverkstad. Vi har påbörjat implementeringen av Godkänd Bilverkstad i hela kedjan och certifiering kommer att vara avgörande för att vara en del av Mekonomen Bilverkstadskonceptet i framtiden.


Anders Nilsson, affärsområdeschef på Autoexperten.

Anders Nilsson, affärsområdeschef på Autoexperten

– Vi tycker att det är jätteviktigt att ingå i Godkänd Bilverkstad. Det är ett steg på vägen för att få mer ordning och reda i branschen och vi vill att alla våra verkstäder ska vara med. Det är så klart en process eftersom det tidigare inte funnits något regelverk eller någon typ av standard. En del verkstäder var kanske oförstående i början men nu börjar man se fördelarna över tid med att arbeta mer strukturerat och effektivt. Fler och fler förstår att detta är vägen framåt.


Johan Christersson, kedjechef på MECA.

Johan Christersson, kedjechef på MECA

– Det är nödvändigt för att städa upp i branschen och blir en vattendelare mellan bra och inte fullt så bra verkstäder. Det är min, MECA:s och övriga kedjors ståndpunkt att detta är av godo. Från och med 2020 har vi det som krav om man vill ingå i MECA. Det har dock varit en del motstånd i det här förändringsarbete och det har varit tufft för många i början eftersom det tar tid. Egentligen handlar det bara om att följa alla lagar och regler men att kunna skylta upp med Godkänd Bilverkstad ger ett bevis på att man är en seriös verkstad. Folk i allmänhet känner dock inte till det än men nu börjar det sippra ut. Kommunerna och Fleet-kunder börjar ställa krav, och efterhand kommer det även att nå konsumenterna.


Peter Brattsell, kedjechef, Mekopartner.

Peter Brattsell, kedjechef, Mekopartner

– Många av verkstäderna som är anslutna till oss är mindre firmor på 1-3 medarbetare och för dem är det otroligt viktigt att ingå i Godkänd Bilverkstad. För en mindre verkstad blir värdet ännu större eftersom det visar att man uppnår samma kvalitet som de stora märkesverkstäderna. Samtidigt har det varit ett visst motstånd och det har dragit ut på tiden men vi har påbörjat arbetet att få med alla och vi hjälper dem som behöver. Nu börjar kommunerna ställa krav och min gissning är att även försäkringsbolagen snart börjar titta på var bilägarna gör sin service.


Anders Widell, COO Operative Director, Atoy.

Anders Widell, COO Operative Director, Atoy

– Atoy anser att det är mycket viktigt att vi som företag och branschen som helhet arbetar mot det gemensamma målet om att ha alla verkstäder anslutna till Godkänd Bilverkstad. Vi förstår att detta innebär såväl kvalité för verkstan, som för branschen i sin helhet. Ordning och reda skapar förutsättning för att bli en lönsam verkstad och möjliggör också att den fria eftermarknaden även i framtiden kan fortsätta att ha tillgång till exempelvis fordonens data vilket är oerhört väsentligt för att kunna utföra reparation och service. Det är viktigt att förstå att cirka 70 procent av kraven för Godkänd Verkstad redan regleras genom lagstiftning. Atoy kommer därmed fortsätta att rekommendera samtliga verkstäder att bli Godkänd Bilverkstad eftersom det gynnar oss alla.