page title icon Kontrollföretagen uppmanar verkstäderna att påbörja arbetet

Kontrollföretagen uppmanar verkstäderna att påbörja arbetet

Christer Andersson, senior konsult på Real Consulting

Real Consulting är det allra senaste kontrollföretaget som är godkänt för att utföra årlig kontroll enligt Godkänd Bilverkstad. Det innebär att det finns sex företag som utför årlig kontroll.

– Det är viktigt att verkstäderna börjar att arbeta med standarden som en del av det kontinuerliga arbetet med ständiga förbättringar, säger Christer Andersson, senior konsult på Real Consulting, och fortsätter:

– Godkänd Bilverkstad är ett sätt för branschen att undvika lagstiftning med tungrodd och dyr myndighetskontroll.

Han berättar att han under året som gått utfört 85 kvalitetsrevisioner av skadeverkstäder enligt kvalitetsstandarden Riktlinjer Skadeverkstad.

– Redan ser vi att resultatet av det arbetet inneburit att dessa verkstäder blivit väsentligt bättre, säger Christer.

Real Consulting är ett fristående konsultföretag med ett 10-tal coacher som arbetar med kvalitet, verksamhetsutveckling och verkstadscoachning – rådgivning och operativt arbete, hands-on, med verkstäderna.

– Coachning är en viktig del i arbetet med ständiga förbättringar och ett viktigt led för att klara revisionen, den årliga kontrollen, menar Christer Andersson och påpekar vikten av att börja i tid.

– Det är bäst att göra så, avslutar han.