page title icon Nämnden för Godkänd Bilverkstad möttes

Nämnden för Godkänd Bilverkstad möttes

Godkänd Bilverkstad har en partssammansatt nämnd för att i samråd hantera och diskutera större och betydande frågor för kvalitetsstandarden.

Nämndens arbete leds av Johan Hilmersson, Bilia, medan övriga ledamöter är Henrik Ivarsson, KG Knutsson/Autoexperten, Carl-Henrik Voinier, TrainingPartner, samt Bo Ericsson och Ulf Stefansson, SFVF, och Joachim Due-Boje, MRF. Vid det senaste mötet medverkade även Göran Björklund, Newsroom, som adjungerad.

– Vi har en bra bredd på vår nämnd som är ett viktigt bollplank och en kontrollpunkt för oss i vårt arbete med kvalitetsstandarden, förklarar Bosse Ericsson, SFVF.

Johan Hilmersson, Bilia.

På det senaste mötet gjordes avstämningar av arbetet med webbportalen, den beskrivande broschyrens innehåll, förtydliganden kring certifieringsperiodens längd, nämndens syfte och uppgift samt kommunikationen kring Godkänd Bilverkstad och behovet av att företagen startar sitt certifieringsarbete i tid för att undvika flaskhalsar.

– Det är förmodligen den största händelsen i branschens historia hittills. Det är 4500 verkstäder med närmare 20 000 anställda som berörs, berättade Göran Björklund från kommunikationsbyrån Newsroom.