page title icon Varför kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad?

Varför kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad?

Godkänd Bilverkstad är ett gemensamt branschinitiativ mellan våra båda organisationer, Motorbranschens Riksförbund (MRF) och Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF), för kvalitetssäkring på en miniminivå av verkstadens förmåga.

Till grund för att införa kvalitetsstandarden ligger kundkritik, kritik från både media, konsumentföreträdare och politiker.

Fördel seriösa verkstäder

Godkänd Bilverkstad ska säkerställa en fackmässig reparation och att verkstaden är ett seriöst företag som uppfyller de lagar och regler som verksamheten omfattas av.

Ledorden är kundtrygghet, förtroende och konkurrens på lika villkor.

Det ska vara ett självklart val för kunden att vända sig till en Godkänd Bilverkstad och en favör för verkstaden att vara en dito!

Senast 31 december 2019

Enligt branschens – MRF och SFVF – överenskommelse med konsument- och finansmarknadsminister Per Bolund och Konsumentverket (2014) ska alla verkstäder vara igång med processen, påbörjat stickprovskontroller, att bli Godkänd Bilverkstad (GBV) senast 2019-12-31.

Detta datum gäller för att undvika politiska åtgärder, enligt konsumentministern. Det innebär i princip att regeringen kommer att lagstifta fordonsserviceverksamhet om så inte sker.

Medlemsvillkor MRF och SFVF

Det är därför mycket viktigt att ni börjar ert arbete redan nu för att bli klar senast sista december 2019. Enligt medlemsförbindelsen i MRF och SFVF är det obligatoriskt att ansluta sig till GBV eller motsvarande kravspecifikation för att kvalitetssäkra verksamheten och för att säkerställa kundtrygghet.

Här på www.godkandbilverkstad.se kan du läsa allt som du behöver veta för att kunna bli en Godkänd Bilverkstad!

I oktober 2018

Lennart Börjesson
Ordförande MRF

Tommy Hultberg
Ordförande SFVF