page title icon Sveriges Konsumenter

”Det ska inte finnas en marknad för icke godkända verkstäder”

”Det ska inte finnas en marknad för icke godkända verkstäder” Konsumentmakt är i dagens samhälle oomtvistad och en faktor att räkna med och ha respekt för. Konsumenter har stora möjligheter att utöva påtryckningar på de flesta branscher för att få till stånd önskade förändringar och förbättringar inom olika områden, till exempel arbeten utförda av bilverkstäder. … Läs mer